Przy całym tym gadaniu o wirusach i złośliwym oprogramowaniu możesz się zastanawiać, jak działa program antywirusowy. Programy antywirusowe to oprogramowanie, które przeszukuje pliki komputera w poszukiwaniu wirusów i innych rodzajów złośliwego oprogramowania (malicious software), dzięki czemu może zidentyfikować zagrożenie i je wyeliminować.

Po zainstalowaniu programu antywirusowego skanuje on wszystkie pliki na komputerze w poszukiwaniu wszelkich zagrożeń w nich zawartych. Je li zostanie znaleziony wirus lub inny rodzaj zło liwego oprogramowania, program podda zainfekowany plik kwarantannie, aby nie mógł on zaszkodzi komputerowi. Plik może zostać również trwale usunięty, w zależności od rodzaju zainstalowanego programu antywirusowego.

Program antywirusowy prowadzi również rejestr wszelkich zagrożeń zidentyfikowanych w plikach komputera. Po uruchomieniu skanowania program sprawdza, czy te same zagrożenia zostały już wcześniej znalezione, i w razie potrzeby je eliminuje. Funkcja ta zapobiega ponownemu zainfekowaniu komputera przez złośliwe oprogramowanie, jeśli miało to miejsce w przeszłości.

Sposób, w jaki program antywirusowy wykonuje te funkcje, zależy od rodzaju skanera, który

jest z nim używany. Niektóre skanery antywirusowe automatycznie skanują każdy plik po pobraniu go z Internetu lub skopiowaniu z dysku, ale inne wykonują te zadania, gdy użytkownik powie im ręcznie.

Podobne artykuły znajdziesz na stronie bastille.pl