CNC to skrót od komputerowego sterowania numerycznego. Komputerowe sterowanie numeryczne odnosi się do automatyzacji obrabiarek poprzez wykorzystanie programów komputerowych. Innymi słowy, maszyny CNC to zautomatyzowane obrabiarki obsługiwane przez programy komputerowe.

Maszyny CNC są używane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i elektronicznym. Wykorzystywane są również w produkcji wyrobów medycznych oraz w produkcji dóbr konsumpcyjnych.

Korzystanie z maszyn CNC ma wiele zalet. Jedną z zalet jest to, że można je zaprogramować do wykonywania bardzo złożonych zadań. Oznacza to, że części, które byłyby trudne lub niemożliwe do wykonania tradycyjnymi metodami, można wykonać na maszynach CNC.

Kolejną zaletą maszyn CNC jest to, że są bardzo precyzyjne. Oznacza to, że części wykonane na maszynach CNC będą do siebie pasować dokładniej niż części wykonane tradycyjnymi metodami.

Maszyny CNC mogą być również wykorzystywane do wykonywania części o bardzo wysokim stopniu dokładności. Jest to ważne w branżach, w których wymagane są wąskie tolerancje, takich jak przemysł lotniczy.

Maszyny CNC są również w stanie bardzo szybko wykonać części. Wynika to z faktu, że można je zaprogramować do wykonywania powtarzalnych zadań z dużą prędkością.

Istnieje również kilka wad korzystania z maszyn CNC. Jedną wadą jest to, że mogą być drogie w zakupie i utrzymaniu. Kolejną wadą jest to, że wymagają wysoko wykwalifikowanych operatorów. Wreszcie maszyny CNC śląsk mogą wytwarzać dużo hałasu i wibracji, co może stanowić problem w niektórych środowiskach pracy.