Pestycydy (liczba mnoga od pestycydów) to środki chemiczne używane do zabijania, spowalniania lub zapobiegania rozwojowi szkodników na roślinach. Wiele osób zna ich zastosowanie w ogrodzie, ale może nie wiedzieć, że pestycydy są stosowane praktycznie na każdym rodzaju roślin uprawianych lub hodowanych w celach spożywczych lub innych komercyjnych. Pestycydy mogą być pochodzenia roślinnego (jak nikotyna), zwierzęcego (jak martwe owady) lub syntetycznego (jak DDT). Pierwszy pestycyd został stworzony w 1858 roku przez Paula Müllera, szwajcarskiego chemika. Niektóre pestycydy są używane w ogrodnictwie i do zwalczania szkodników, podczas gdy inne są używane do obróbki upraw przed sprzedażą i konsumpcją.

 

Pestycydy są stosowane z wielu powodów: aby zwiększyć plony, zapobiec szkodom wyrządzanym przez owady i choroby, a także aby chronić środowisko i użytkowników przed szkodami. Jednak wiadomo, że praktyka stosowania pestycydów powoduje szkody dla środowiska z powodu spływu z pól do wód powierzchniowych i gruntowych. Agencja Ochrony Środowiska obecnie analizuje niektóre z tych praktyk i stara się powstrzymać lub zmniejszyć ich wpływ na środowisko. Istnieją również naukowe dowody na to, że niektóre pestycydy mogą powodować problemy zdrowotne u ludzi, takie jak rak; jednakże dowody te zostały zakwestionowane przez innych, którzy twierdzą, że wszelkie szkody są nieistotne w porównaniu z ryzykiem wynikającym z niestosowania ich.

Więcej informacji ze świata ogrodnictwa znajdziesz na stronie czaswogrodzie.pl