Protetyka Olsztyn to bardzo popularna dziedzina. Co więcej, obserwujemy jej ciągły rozwój. Dużo ułatwia rozwijająca się technologia. Protetyka Olsztyn zajmuje się tworzeniem sztucznych części, które zastępują fragmenty organizmu ludzkiego. Mowa o kończynach, narządach oraz tkankach. Protetyka dotyczyć może przeróżnych obszarów w organizmie człowieka, jak i także jego różnych funkcji – zdolności manualnych, poruszania się, zdolności do odżywiania się oraz wielu innych.

Do wyróżnianych najczęściej działów protetyki zalicza się: protetykę stomatologiczną, ortopedyczną, estetyczną, słuchu, naczyniową oraz okularową. Protetyka stomatologiczna jest bardzo obszerną gałęzią protetyki. Ten fakt nie powinien dziwić – zęby są bowiem jedną z części ludzkiego organizmu najczęściej „odpadających”.

Protetyka stomatologiczna skupia się bezpośrednio na wykonywaniu uzupełnień specjalistycznych w obrębie uzębienia oraz jamy ustnej. Są zarówno wykonywane uzupełnienia stałe, jak i także ruchome, które pozwalają na odzyskanie sprawności bezpośrednio w pracy szczęki. Do wykonywania protez zębów wykorzystuje się najczęściej materiały, które imitują szkliwo zęba. Nadają im określony kształt oraz strukturę. Wśród wszelkich materiałów wykorzystywanych znajdują się protezy szkieletowe, akrylowe, nylonowe, porcelanowe, acetalowe, ceramiczne oraz także metalowe.

Oczywiście w doborze odpowiedniej protezy wypowiada się stomatolog i protetyk. Jest to już kwestia mocno indywidualna. Nie może być tak, że my jako pacjenci na coś się upieramy. Może się okazać, że dane rozwiązanie nie jest zbyt dobre w naszej sytuacji.